Ramon Graus

Ramon Graus Rovira (Sant Llorenç de Morunys, 1968), doctor per la UPC (2012), arquitecte (2000) i arquitecte tècnic (1990). Professor col·laborador d’història de l’arquitectura i la construcció a la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1999 i professor al Màster de Restauració de Monuments (MRM) des de 2012. Membre del grup de recerca Història de l'arquitectura a Catalunya i el context internacional (GRHACCI). Està particularment interessat en les interdependències entre tècnica i arquitectura al món contemporani.

 

Cursos actius

Arquitectura, construcció i ciutat en la història d’Occident
Arquitectura, medi ambient i tecnologia
Enginyeria en l'arquitectura dels segles XX i XXI

 

Treballs de recerca a destacar

Història de l’arquitectura i de la tècnica

2017
GUÀRDIA, Manuel; OYÓN, José Luis; GRAUS, Ramon: Born. Memòries d'un mercat. Barcelona: El Born Centre de Cultura i Memòria, 2017 [Exposició i llibret de mà]. >informació exposició
Mots clau: Ferro, mercat del Born, construccions metàl·liques, s. XIX, Josep Fontserè i Mestre, Josep Maria Cornet i Mas, La Maquinista Terrestre i Marítima

GRAUS, Ramon; MARTÍN NIEVA, Helena; ROSELL, Jaume: «El hormigón armado en Cataluña (1898-1929): cuatro empresas y su relación con la arquitectura», Informes de la construcción, vol. 69 n. 546 de 2017. pàg. e200. >veure text complet
Mots clau: Formigó armat, Monier, Hennebique, Claudi Duran i Ventosa, Marial Germans, Construcciones y Pavimentos, S.A., Material y Obras S.A.

2016
GRAUS, Ramon: «Michel de Bergue, Josep Maria Cornet i Mas, Joan Torras Guardiola : Tres pioneros de las estructuras metálicas en Cataluña», NAVASCUÉS, Pedro; REVUELTA, Bernardo (ed.): De Re Metallica : Ingeniería, hierro y arquitectura. Lecciones Juanelo Turriano de Historia de la Ingeniería, 7. [Madrid]: Fundación Juanelo Turriano, 2016. pàg. 127-140. >veure text complet
Mots clau: Ferro, construccions metàl·liques, industrialització, s. XIX, Michel de Bergue, Josep Maria Cornet i Mas, La Maquinista Terrestre i Marítima, Joan Torras Guardiola

GRAUS, Ramon: «Arquitectures noucentistes a les estacions del Tren de Sarrià (1912-1931)», Locvs Amœnvs, n. 14 de 2016, pàg. 187-197. >veure text complet
Mots clau: Noucentisme, Frederick S. Pearson, Carles E. Montañès, Catalonian Land CºLtd., Bonaventura Conill i Montobbio, Ferran Romeu i Ribot, Lluís Girona i Cuyàs, Arnau Calvet i Peyronill, Marian Rubió i Bellvé, Ferran Rojo i Sojo, Josep Cabestany i Alegret, Francesc de Paula Nebot i Torrens

2015
GRAUS, Ramon: «Del culte als monuments al descobriment de l'arquitectura vernacla: La Secció d'Arquitectura del Centre Excursionista de Catalunya (1904-1929)», GIRÁLDEZ, Pilar; VENDRELL, Màrius (ed.): Les avantguardes entre segles (XIX-XX) : nous problemes, nous materials, noves solucions. Barcelona: Patrimoni2.0 Consultors, 2015, pàg. 109-129. >veure text complet
Mots clau: Centre Excursionista de Catalunya, Jeroni Martorell i Terrats, Josep Puig i Cadafalch, Josep Danés i Torras, Alfred Baeschlin

GRAUS, Ramon; MARTÍN NIEVA, Helena: «The Beauty of a Beam : The Continuity of Joan Torras's Beam of Equal Strength in the Work of his Disciples — Guastavino, Gaudí and Jujol», International Journal of Architectural Heritage : Conservation, Analysis, and Restoration, vol. 9 n. 4 de 2015, pàg. 341-351. >veure text complet
Mots clau: Joan Torras Guardiola, Rafael Guastavino, Antoni Gaudí, Josep Maria Jujol, Robert Maillart, Max Möller, biga d'igual resistència

2014
GRAUS, Ramon: «Els arquitectes professors, dins i fora de l'Escola d'Arquitectura (1900-1960)», Plecs d'Història Local, n. 152 de febrer de 2014, pàg. 5-7. >veure text complet
Mots clau: Escola d'Arquitectura de Barcelona, Escola Industrial de Barcelona, Lluís Domènech i Montaner, Joan Francesc Ràfols, Joan Bergós i Massó

 


2012
GRAUS, Ramon: Modernització tècnica i arquitectura a Catalunya, 1903-1929. Barcelona : Tesi doctoral inèdita, dirigida per Pere Hereu i Jaume Rosell, i llegida a la Universitat Politècnica de Catalunya, 2012. [Premi IEC de Teoria i Crítica d'Arquitectura Lluís Domènech i Montaner 2014, Premi Extraordinari de Doctorat UPC 2014] >veure text complet
Mots clau: Noucentisme, "construcció catalana", volta de maó de pla, estructura d'entramat, formigó armat, taylorisme, Escola d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Centre Excursionista de Catalunya (CEC), Elies Rogent i Amat, Joan Torras Guardiola, Lluís Domènech i Montaner, Francesc Rogent i Pedrosa, Josep Puig i Cadafalch, Jeroni Martorell i Terrats, Hermann Muthesius, Joan Bergós i Massó, Rafael Guastavino i Moreno, Antoni Gaudí i Cornet, Fèlix Cardellach i Alivés, Claudi Duran i Ventosa, Eduard Ferrés i Puig, Joan Miró i Trepat, Construcciones y Pavimentos, S.A., Juli Marial i Tey, Salvador Soteras Taberner, Robert Maillart, Ignasi Mas i Morell

GRAUS, Ramon; MARTÍN NIEVA, Helena; ROSELL, Jaume: La seu de la Diputació de Barcelona a la Casa Serra : Història, ciutat i arquitectura. Barcelona : Diputació de Barcelona, 2012. >trobar a la biblioteca
Mots clau: Josep Puig i Cadafalch, Alfonso Milà i Sagnier, Federico Correa Ruiz, Josep Torres Ferran, Domènec Boada i Piera, Josep Maria Pericas i Morros, José Luis Cia Cayetano, Francisco Ribas Barangé, Javier Garrido Lagunilla, Pere Serra i Pons, Modernisme, Noucentisme, defensa del patrimoni

 

2011
GRAUS, Ramon; ROSELL, Jaume: «El paper de Joan Torras Guardiola en l'arquitectura catalana del seu temps», FELIU TORRAS, Assumpció; VILANOVA, Antoni (ed.): La Barcelona de ferro : A propòsit de Joan Torras Guardiola. Barcelona : Museu d'Història de Barcelona (MUHBA), 2011, pàg. 35-90. [Premi FAD de Pensament i Crítica 2012 ex aequo]. >trobar a la biblioteca
Mots clau: arquitectura, construcció, estructures metàl·liques, ferro, acer, Escola de Mestres d'Obres, Escola d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

 

 

 

2010
GRAUS, Ramon; ROSELL, Jaume: «L'Escola d'Arquitectura a la Universitat de Barcelona (alguns aspectes de context)», FULLOLA, Josep Maria; GRACIA, Francisco; CASASSAS, Jordi (coord.): La Universitat de Barcelona : libertas perfundet omnia luce : història dels ensenyaments : 1450-2010. Barcelona : Universitat de Barcelona, 2010, pàg. 24-33. >trobar a la biblioteca
Mots clau: ETSAB, arquitectura, Elies Rogent i Amat, Francesc de Paula Villar i Lozano, Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, Joan Torras Guardiola, Joaquim Bassegoda i Amigó, Francesc de Paula Nebot i Torrens, Josep Torres Clavé, Alexandre Soler i March, Amadeu Llopart i Vilalta, Robert Terradas i Via, Manuel de Solà-Morales i Rosselló, Leopold Gil i Nebot

 

GRAUS, Ramon; ROSELL, Jaume: «Fèlix Cardellach, en la reinvención del ingeniero», CARDELLACH, Fèlix: Filosofía de las estructuras, Barcelona, 1910 = Philosophie des structures, París, 1914. Erandio : Saiatek, 2010, pàg. 9-38. >veure text complet
Mots clau: Fèlix Cardellach Alivés, ETSEIB, arquitectura industrial, enginyeria, estructures

 

 

 

 

 

ROSELL, Jaume; GRAUS, Ramon: «Escursionismo e architettura in Catalogna, cento anni fa», Il Progetto Sostenibile : ricerca e technologie per l'ambiente costruito, n. 26 de setembre de 2010, pàg. 30-39. >trobar a la biblioteca
Mots clau: Excursionisme, Centre Excursionista de Catalunya (CEC), Elies Rogent i Amat, Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, Jeroni Martorell i Terrats, Joaquim Folch i Torres, GATCPAC, Alfred Baeschlin, masia, arquitectura vernacular

 

 

 

2009
GRAUS, Ramon; ROSELL, Jaume: «L’Eixample Cerdà i la “construcció catalana”», GUÀRDIA, Manel (dir.): L’Eixample : gènesi i construcció. Barcelona : Lunwerg, 2009, pàg. 97-133. >trobar a la biblioteca
Mots clau: Ildefons Cerdà, Eixample, Barcelona, arquitectura, habitatge, casa de renda, maó

 

 

 

 

GRAUS, Ramon; ROSELL, Jaume: «La fàbrica Batlló, una obra influent en l’arquitectura catalana», VIII Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya (Barcelona i les grans fàbriques dels segles XIX-XX). Barcelona, 29-31 d’octubre de 2009. Barcelona : Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (mNACTEC), 2009. >veure text complet
Mots clau: Rafael Guastavino i Moreno, fàbrica Batlló, Joan Rubió i Bellver

2008
GRAUS, Ramon; ROSELL, Jaume; VILLAVERDE, Montserrat: «Segona part. Arquitectura», ROCA, Antoni (coord.): L’Escola Industrial de Barcelona (1904-2004). Cent anys d’ensenyament tècnic i d’arquitectura. Barcelona : Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona, 2008, pàg. 309-544. >trobar a la biblioteca
Mots clau: Rafael Guastavino, fàbrica Batlló, Bonaventura Conill i Montobbio, Fèlix Cardellach i Alivés, Jeroni Martorell i Terrats, Francesc de Paula Nebot i Torrens, Josep Goday i Casals, Joan Rubió i Bellver, Manuel Baldrich i Tibau

2005
GRAUS, Ramon: La cubierta plana, un paseo por su historia. Barcelona : Texsa, Universitat Politècnica de Catalunya, 2005. >veure text complet
Mots clau: arquitectura, història de la construcció, terrat, coberta plana, arquitectura vernacular, Moviment Modern

 

 

 

 

2002
GRAUS, Ramon: «L’obra vista a l’arquitectura catalana. Primeres notes». Literatura gris. >veure text complet
Mots clau: Arquitectura Catalunya, obra vista, maó, història de la construcció

 

Construccions històriques, rehabilitació i restauració d’edificis

2008
CASANOVAS, Xavier; CUSIDÓ, Oriol; GRAUS, Ramon: Mètode RehabiMed. Arquitectura tradicional mediterrània. Barcelona : Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 2008. >veure text complet
Mots clau: rehabilitació, patrimoni arquitectònic, arquitectura vernacular

 

 

 

 

2007
CASANOVAS, Xavier; GRAUS, Ramon: «Au sujet des valeurs bioclimatiques dans la réhabilitation de l’architecture traditionnelle méditerranéenne», CASANOVAS, Xavier (dir.): Méthode RehabiMed. Architecture Traditionnelle Méditerranéenne. II. Réhabilitation. Bâtiments. Barcelona : Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 2007. >veure text complet
Mots clau: rehabilitació, patrimoni arquitectònic, arquitectura vernacular, sostenibilitat

 

 

 

 

1998
BADIA, Jordi; CUSIDÓ, Oriol; GRAUS, Ramon; MANRIQUE, Emili; NOY, Martí; VILLAVERDE, Montserrat: Marruecos presahariano : Hábitat y patrimonio = Le Maroc présaharien : Habitat et patrimoine. Barcelona : UNESCO, Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 1998. >trobar a la biblioteca
Mots clau: patrimoni arquitectònic, arquitectura vernacular, Marroc, ksar, kasbah
GRAUS, Ramon et altri: Manual per a la diagnosi i el tractament de l'amiant a la construcció. Manuals de diagnosi, 7. Barcelona : Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 1998. > trobar a la biblioteca
Mots clau: rehabilitació, prevenció de riscos, amiant, asbest, fibrociment

 

 

 

 

1995
GRAUS, Ramon: «Tipologies estructurals amb fusta», CASANOVAS, Xavier (dir.): Manual de diagnosi, patologia i intervenció en estructures de fusta. Manuals de diagnosi, 3. Barcelona: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 1995. >trobar a la biblioteca
Mots clau: rehabilitació, fusta, encavallades, entrebigats 

 

 

1993
CASANOVAS, Xavier; GRAUS, Ramon; ROSELL, Joan Ramon: Manual de diagnosi i intervenció en sostres unidireccionals de formigó i ceràmics. Manuals de diagnosi, 2. Barcelona : Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 1993. >trobar a la biblioteca
Mots clau: rehabilitació, formigó armat, estructures, sostre ceràmic

 

 

 

Conferències

Història de l’arquitectura i de la tècnica

2014
«Madrid-Barcelona: polémicas sobre el hierro en la arquitectura (1848-1928)», Curso de verano: Arquitecturas Madrid/Barcelona: acercamientos, afirmaciones, intercambios. Universitat Internacional Menéndez Pelayo, Centre Ernest Lluch, Barcelona, 2014. >veure vídeo1 >veure vídeo2
Mots clau: ferro, Michel de Bergue, Francesc Daniel Molina i Casamajó, Josep Fontserè i Mestre, Josep Maria Cornet i Mas, Alberto del Palacio, Francisco Jareño y Alarcón, Ricardo Velázquez Bosco, Antonio Ruiz de Salces, Eduardo de Adaro, Josep Domènech i Estapà, Lluís Domènech i Montaner, Enric Sagnier i Villavecchia, Francesc Rogent i Pedrosa, Elies Rogent, Joan Torras Guardiola, Pere Falqués, Rafael Guastavino, Jeroni Martorell i Terrats, Ignacio de Cárdenas

2013
«Arquitectures noucentistes a les estacions del Tren de Sarrià (1912-1931)», Cicle de conferències: 150 anys del Ferrocarril de Sarrià. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2013. >veure vídeo
Mots clau: Noucentisme, Frederick S. Pearson, Carles E. Montañès, Catalonian Land CºLtd., Bonaventura Conill i Montobbio, Ferran Romeu i Ribot, Lluís Girona i Cuyàs, Arnau Calvet i Peyronill, Marian Rubió i Bellvé, Ferran Rojo i Sojo, Josep Cabestany i Alegret, Francesc de Paula Nebot i Torrens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Born. Memòries d'un mercat

De re metallica

Trobada de les EgipcíaquesPlecs d'Història Local

 

La seu de la Diputació de Barcelona a la Casa Serra: història, ciutat i arquitecturaLa Barcelona de ferro : A propòsit de Joan Torras GuardiolaLa Universitat de Barcelona : Libertas perfundet omnia lucet : Història dels ensenyaments (1450-2010)

Filosofía de las estructuras, Barcelona, 1910 = Philosophie des structures, París, 1914

Mediterraneo tra mito e risorsaL'Eixample : gènesi i construcció

 

 

 

 

L'Escola Industrial de Barcelona (1904-2004) : cent anys d'ensenyament tècnic i d'arquitectura

La cubierta plana : Un paseo por su historia

 

 

 

 

Mètode RehabiMed

Méthode RehabiMed : Architecture Traditionnelle Méditerranéenne

Marruecos presahariano : Hábitat y patrimonio = Le Maroc présaharien : Habitat et patrimoineManual per a la diagnosi i el tractament de l'amiant a la construcció
Manual de diagnosi, patologia i intervenció en estructures de fusta
Manual de diagnosi i intervenció en sostres unidireccionals de formigó i ceràmics