Anàlisi històrica-arquitectònica-constructiva de l'edificació existent

Assignatura optativa del Màster universitari en Construcció Avançada de l'Edificació de l’Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L'assignatura es proposa de donar una visió global del patrimoni construït quotidià des d'una aproximació històrica a la seva construcció i arquitectura. En aquest sentit, s'insistirà en l'estudi de l'edificació residencial, base dels processos de rehabilitació d'avui dia, sense oblidar els edificis industrials, les oficines i els equipaments. També s'insistirà en el lent procés de modernització i industrialització de la construcció que arranca amb la mentalitat contemporània. S'utilitzarà Catalunya com a cas d'estudi. Per altra banda, es mostraran les possibilitats de l'aixecament arquitectònic indirecte per a l'estudi de l'edifici com a document.

Programa:

-La construcció preindustrial

-Les transformacions del segle XVIII als materials i als sistemes constructius

-Materials, tècniques i arquitectura de la primera industrialització

-Materials, tècniques i arquitectura de la segona revolució industrial

-Aixecament arquitectònic indirecte

-Mapa de valors (funcionals, tècnics, artístics i històrics) de l'edifici

 

Bibliografia general:

Graus,R.; Rosell, J. (2002) Història de la Construcció a la Catalunya contemporània. Apunts mecanoscrits. Barcelona: els autors
Montaner, J. M. (1992) Cent anys de construcció, cent anys del gremi de constructors. Barcelona: Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques. Barcelona
Montaner, Josep Maria (2005). Arquitectura Contemporània a Catalunya. Barcelona, Edicions 62
Paricio, A. (2001) Els secrets de l’Eixample. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona.

 


Hospital Xifré, Arenys de
Mar [Dibuix: Narcís
Matabosch, 2012]