Arquitectura, medi ambient i tecnologia

Curs comú dels estudis del MBArch: Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona. Especialització en Teoria, Història i Cultura de  l'ETSAB a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Durada: un quadrimestre (5 crèdits ECTS). Edició al quadrimestre de tardor.

Dins del curs s’exploren diversos moments en els que la tècnica ha exercit un paper nuclear en el desenvolupament de l’arquitectura de la modernitat. L’aproximació plantejada al curs pretén obrir la mirada de la història de l’arquitectura cap els camps i les metodologies de la història de la tecnologia, la història cultural, i el debat sobre la “construcció social” dels sistemes tecnològics.

 

Programa

I. L'esquinçament entre art i tècnica

-Convertir la construcció en una ciència
-Enginyers-arquitectes en el marc professional del segle XIX
-Transferència tecnològica a l'anomenada “construcció catalana”

II. Tècnica i industrialització

-Nous materials i canvi tecnològic: Ferro a l'enginyeria del segle XIX
-¿Nous materials, nova arquitectura? Ferro a l'arquitectura del segle XIX
-¿Contribució del mur cortina a un nou vernacle? Imatges i reflexos de la modernitat

III. Tècnica i crisi

-Arquitectures davant la cruïlla del New Deal
-Sostenibilitat: aproximacions des de la història cultural, I
-Sostenibilitat: aproximacions des de la història cultural, II
-“Failure teaches success

IV. Davant la tècnica: maneres de fer història de l’arquitectura

-Tradicions historiogràfiques de la història de la tecnologia: edats tecnològiques, sistemes tecnològics, invenció i innovació
-De la història social de la ciència i de la tècnica fins a la Social Construction of Technology (SCOT)
-Possibilitats d’una història de la construcció dins de la història de l’arquitectura: entre la història de la tecnologia i la New Cultural History


Bibliografia general

La bibliografia del curs és àmplia, però la majoria de textos són especialitzats i parcials i es distribuiran a mida que avancin les lliçons.

Bijker, W.E., Hughes, T.P. i Pinch, T., ed., The Social Construction of Technological Systems : New Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge, MA: The MIT Press, 1987
Bijker, W.E. i Law, J., ed., Shaping Technology / Building Society: Studies in Sociotechnical Change. Cambridge, MA: The MIT Press, 1992
Billington, D.P., The Tower and the Bridge: the New Art of Structural Engineering, 1983 (tr.cast.: La torre y el puente : El nuevo arte de la ingeniería estructural. [Madrid]: Cinter Divulgación Científica, 2013)
Burke, P., Varieties of Cultural History, 1997 (tr.cast.: Formas de historia cultural. Madrid: Alianza, 2011)
Burke, P., What is Cultural History?, 2004 (tr.cast.: ¿Qué es la historia cultural?. Barcelona: Paidós, 2010)
Caradonna, J.L., Sustainability : A history. New York: Oxford University Press, 2014
Edgerton, D., “Innovation, technology, or history: What is the historiography of technology about?” Technology and Culture, 2010, vol. 51, núm. 3, p. 680-697
Grober, U., Die Entdeckung der Nachhalttigkeit: Kulturgeschichte eines Begriffs, 2010. (tr.ing.: Sustainability : A cultural history. Totnes: Green Books, 2012)
MacKenzie, D. i Wajcman, J., ed., The Social Shaping of Technology. 2 ed. Maidenhead: Open University Press, McGraw-Hill, 1999
Mallgrave, H.F., Modern Architectural Theory: A Historical Survey, 1673-1968. New York: Cambridge University Press, 2005
Mallgrave, H.F. i Goodman, D., An Introduction to Architectural Theory : 1968 to the Present. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011
Nègre, V. i Lambert, G., “L’histoire des techniques: Une perspective pour la recherche architecturale?”, Les cahiers de la recherche architecturale et urbaine, 2012, núm. 26-27, p. 76-85
Petroski, H., To engineer is human: the role of failure in successful design, 1985 (tr.cast.: La ingeniería es humana: La importancia del fallo en el éxito del diseño. [Madrid]: Cinter Divulgación Científica, 2007)
Picon, A., “Construction sociale et histoire des techniques”, Annales: histoire, sciences sociales, 1995, vol. 50, núm. 3, p. 531-535
Picon, A., “Construction History : Between Technological and Cultural History”, Construction History, 2006, vol. 21, p. 5-19

 

Haus 17, Weissenhofsiedlung, Stuttgart, Walter Gropius (1927) Dibuix: Guillem Bardolet
Haus 17, Weissenhofsiedlung,
Stuttgart, Walter Gropius (1927)
Dibuix: Guillem Bardolet