Maribel Rosselló i Nicolau

Maribel Rosselló i Nicolau (Porreres, Mallorca, 1963), és arquitecta tècnica (1988), historiadora de l’art (1994) i doctora en arquitectura (2005). És professora titular d’universitat.

La seva activitat investigadora rau, actualment, en la història de l’arquitectura i la construcció a Catalunya durant els segles XIX i XX, dedicant especial atenció a l’estudi de l’arquitectura de l’habitatge i en l’anàlisi i la valoració dels seus interiors. És investigadora principal del Projecte de Recerca del MICINN: La arquitectura de la vivienda en Barcelona (HUM2007-64221).

 

Treballs recents:

El teixit residencial en la formació de la metròpolis moderna : el cas de Barcelona (1840-1936). Vol. 3, De la Ciutat Vella a l'Eixample : mirades complementàries (amb Pere Hereu, Jordi Oliveras, Antoni Paricio, Carmen Rodríguez i Joan Serra). Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2015. veure pdf

El teixit residencial en la formació de la metròpolis moderna : el cas de Barcelona (1840-1936). Vol. 2, Les operacions de creació d'habitatge dins l'Eixample (1860-1936) (amb Pere Hereu, Jordi Oliveras, Antoni Paricio, Carmen Rodríguez i Joan Serra). Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2014. veure pdf

El teixit residencial en la formació de la metròpolis moderna : el cas de Barcelona (1840-1936). Vol. 1, Les operacions de creació d'habitatge dins Ciutat Vella (1840-1880) (amb Pere Hereu, Jordi Oliveras, Antoni Paricio, Carmen Rodríguez i Joan Serra). Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2013 veure pdf

Les Vivendes del Congrés Eucarístic de Barcelona : 1952-1962 (amb Pere Hereu, Antoni Paricio i Carmen Rodríguez). Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica, 2011. veure pdf

"Barcelona's water supply, 1867–1967 : the transition to a modern system" (amb Manuel Guàrdia i Sergi Garriga). Urban History, 41:3 (August 2014), p. 415-434. veure pdf

"El polígono residencial Trinitat Nova, Barcelona 1953-1963: de la construcción precaria a las primeras propuestas de prefabricación". Jornadas Internacionales de Investigación en Construcción : Vivienda : pasado, presente y futuro : resúmenes y actas : 21-22 noviembre 2013. Madrid: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (ICCET), 2013, p. 1-8. veure pdf

"Proceso de ejecución de la iglesia San Pío X de Barcelona" (amb Antoni Paricio).  Jornadas Internacionales de Investigación en Construcción : resúmenes y actas. Madrid: Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (ICCET), 2011, p. 1-7. veure pdf


En aquesta línia també s’inscriuen d'altres publicacions:

“Les cases Casasayas. Francesc Roca 1900-1911” a Gaudí a Mallorca. Ciutat de Mallorca, Centre d’Estudis gaudinistes, 2002
Modernisme, Segle XX, Francesc Roca, Mallorca

L’interior a Barcelona en el segle XIX. Universitat Politècnica de Catalunya. 05/2005. ISBN 978-84-690-6063-6. Disponible a internet: URN TDX-0420107-093419
Interiors, segle XIX, arquitectura segle XIX, Barcelona, historia de la ciutat, materials i tècniques segle XIX, industrialització, segle XVIII, Catalunya, habitatges

“La definició dels interiors en l’arquitectura d’Elies Rogent: la Casa Arnús i la Casa Almirall” Espacios interiores. Casa y arte. Del siglo XVIII al XXI. Pp. 211-222. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2006. ISBN 978-84-475-3193-6
Interiors, S.XIX, Barcelona, Habitatges, Revestiments, Casa Arnús, Casa Almirall, Rogent Elies, Arquitectura, Arts decoratives, Interiorisme

“El revestiment de les façanes des de les darreries del XVIII fins al modernisme: materials i tècniques”. Restauració de façanes històriques. P. 21-27 Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2006. ISBN 84-96185-84-2. Edición en castellano, 2007. ISBN 9788496185951.
Revestiments, Façanes, Barcelona, SegleXVIII, SegleXIX, Història de la construcció, Conservació i restauració, modernisme

“Revestiments per als interiors de l’arquitectura. Algunes aportacions de la indústria”. Congrés d’Història de Barcelona. Dilemes de la fi de segle, 1874-1901, 2007 veure pdf
Arquitectura, Barcelona, S.XIX, Art-Industria, revestiments, arts decoratives, interiors

“Consideracions sobre el creixement urbà a la zona de ponent”. L’arquitectura de l’habitatge al segle XIX a Barcelona. Pp.61-70. Ajuntament de Barcelona. Museu d’Història de la Ciutat, 01/2008. ISBN 84-934161-4-2
Habitatges, Barcelona, segle XIX, Història urbana, Arquitectura, Planejament urbà, Catalunya, ciutat, història

“L’evolució dels interiors del tombant del segle XIX al XX a través dels mosaics hidràulics de la Casa Escofet”, XVII Congrés Nacional d’Història de l’Art: art i memòria. Barcelona, Espanya, 2008.
Interiors, segle XIX, arquitectura segle XIX, Barcelona, Catalunya, revestiments, paviments, Escofet (Firma), mosaics hidràulics, materials i tècniques segle XIX, industrialització

“La Casa Salvador Samà de Josep Oriol Mestres: un exemple de l’arquitectura residencial de les primeres dècades d’urbanització de l’Eixample. Barcelona: quaderns d’història. 14, pp.47-62. 12/2008. ISSN 84-934161-4-2
Interiors, Habitatges, S.XIX, Barcelona, Revestiments, Casa Samà, Arquitectura, Arts decoratives, Interiorisme, Mestres Josep Oriol

“Els interiors barcelonins de finals del XVIII i començaments de XIX”. Locus Amoenus. 9, pp.277-305. ISSN 1135-9722. veure web
Barcelona, segle XVIII, segle XIX, Palau Moja, Palau Palmerola, Palau del Baró de Castellet, Palau Alòs, Palau Castell de Pons, revestiments, materials i tècniques, interiors

La casa Escofet: mosaics per als interiors 1900. Autor editor. ISBN 978-84-613-0862-0. Barcelona, 2009 veure web
Interiors, segle XIX, arquitectura segle XIX, Barcelona, Catalunya, revestiments, paviments, Exposicions, Escofet (Firma), mosaics hidràulics, materials i tècniques segle XIX, industrialització

“El barrio de Poniente en el Raval de Barcelona, 1838-1867. Un ejemplo de proyecto de vivienda masia”. Actas del Congreso Nacional de Historia de la Construcción, pp1231-1239. València, 2009. ISBN978-84-9728-317-5
Habitatges, Barcelona, segle XIX, Història urbana, Arquitectura, Planejament urbà, Catalunya, ciutat, història

“El teixit residencial en la formació de la metròpoli moderna. El cas de l’Eixample”. XI Congrés d’Història de Barcelona. La ciutat en xarxa. Barcelona. 2009 veure pdf
Habitatges, Barcelona, segle XIX, segle XX, Història Urbana, Arquitectura, Planejament urbà, Catalunya, ciutat, història, Eixample

“Turisme i arquitectura en la Barcelona d’inicis del segle XX”. XI Congrés d’Història de Barcelona. La ciutat en xarxa. Barcelona.. 2009 veure web
Hotels, Barcelona, segle XX, Plaça Catalunya, Exposició 1888, Exposició 1929

 

Per altra banda, també s’ha dedicat a l’estudi de les tècniques de construcció tradicional. Es relacionen alguns dels treballs i publicacions realitzats.

Estudi del color original de les façanes del carrer de l’Argent i la Plaça de l’Ajuntament d’Igualada. Investigació del color i les tècniques d’acabat originals, i en la realització i publicació del pòster de les conclusions de l’estudi.
Revestiments, façanes, colors, Catalunya, Igualada

Monografies 3 i 3bis del Pla de Color de Barcelona Monografia 3: Les tècniques de revestiments continus en l’aplicació del color i els seus suports en les façanes de Barcelona. Monografia 3bis: Experiències actuals de les tècniques de restauració del color a les façanes de Barcelona. Treball d’investigació coordinat per l’Àrea d’Urbanisme Campanya per a la Protecció i Millora del Paisatge Urbà de l’Ajuntament de Barcelona. Treball inèdit dipositat a l’Ajuntament de Barcelona.
Revestiments, façanes, Barcelona, Eixample, tècniques i materials

“Raccolta bibliografica sulle costruzioni in pietra a secco in ambito geografico-culturale catalano” a Architettura in pietra a secco. Atti del 1ºseminario internazionale, a cura d’A. Ambrosi, E. Degano, C.A. Zaccaria. Schena Editore, Fasano (Itàlia), 1990
Construcció tradicional, arquitectura polular, pedra en sec, Catalunya

“Estucados y esgrafiados, la necesidad de acabados alternativos”, La Vanguardia, 9 d’abril de 1991
Revestiments, façanes, diagnosi, rehabilitació

“La pintura mural al fresc i la pintura al tremp en l’època medieval”, L’informatiu del Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, núm. 109, juny 1997
Sant Francesc d’Asisi, pintures murals, pintures al fresc, pintures al tremp

“L’arquitectura tradicional en les comarques de muntanya” a Espais, núm.49, primavera 2003, p.108-113. veure web
Arquitectura popular, Pirineus, Construcció tradicional, Pirineus, Arquitectura vernacular, Cases de muntanya

Col·laboració en la publicació Arquitectura tradicional mediterránea. Coordinació: C. Graz, G. Nourissier, J. Reguant. Barcelona, Ecole d’Avignon, Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, 2002. ISBN 84-87104-53-3
Arquitectura tradicional, tècniques i materials, construcció tradicional, arquitectura popular

 

També ha treballat en l’àmbit de la diagnosi per a la rehabilitació són, les publicacions realitzades són:

Manual del Test Habitatge. Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, Barcelona, 1989

“Problemàtica dels nuclis i barris antics de les ciutats”, El Periódico, 11 de febrer de 1989

“Diagnosis previa, primer paso para la rehabilitación”, La Vanguardia, 12 d’abril de 1989

 

imatge1