Estudi històric i representació gràfica per a la rehabilitació (DAC)

Assignatura del Diploma d'Ampliació de Competències (DAC) en Rehabilitació dels estudis de grau en Arquitectura Tècnica i Edificació de l’Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Durada: un quadrimestre (20 hores lectives, 2 crèdits ECTS).

Aquest curs mostra als estudiants l’evolució de l’arquitectura catalana contemporània, des del segle XVIII fins a la segona meitat del segle XX,centrant-nos en el coneixement de les raons que han portat a una determinada manera de construir i també a l’ús d’uns materials i d’unes tècniques específiques.

El programa esta organitzat a partir d’un concepte fonamental en la contemporaneïtat que és la industrialització. Per aquesta raó es parteix de la reflexió i de l’estudi de les tècniques i els materials emprats en el món preindustrial per després, anar coneixent i aprofundint en el procés d’industrialització entorn als materials i a les tècniques constructives que es va donant al llarg de l’època contemporània.

L’assignatura va dirigida a aquells futurs enginyers de l’edificació que tinguin interès en la intervenció en el patrimoni construït. El curs proporciona les eines i els recursos necessaris que els hi ha de permetre posar en valor l’arquitectura objecte d’intervenció i, alhora els proporciona el coneixement de les tècniques i els materials emprats en la construcció original que faci possible les solucions compatibles

Aquest curs compta amb la col·laboració del Servei de Biblioteques de l’EPSEB per a facilitar el coneixement de les eines de documentació específiques.

 

Programa:

I. Les bases de partida.

1. La construcció a la Catalunya preindustrial; 2. Construir en pedra: material i tècnica; 3. Construir en fusta: material i tècnica; 4. Tàpia, maons i ceràmica; 5. Les tècniques d’estesa; 6. La casa a la Catalunya preindustrial.

II. Les transformacions del segle XVIII

7. Racionalitat i fortificació; 8. El naixement de l’arquitectura catalana moderna.

III. Els efectes de la industrialització

9. De la guerra de francès (1808) a la restauració (1875); 10. Sistematització de la construcció catalana; 11.L’arribada del ferro; 12. El tractament de la superfície en l’arquitectura, 1800-1880; 13. Infrastructures i equipaments.

IV. Anys de modernització

14. De la Restauració a la guerra civil; 15. L’esplendor de la construcció en maó; 16. El ferro, emblema de progrés industrial; 17. Tècniques de tractament de la superfície en l’arquitectura, 1880-1920;18.Els inicis del formigó armat. 19. La construcció entre la tradició i la renovació.

V. De la autarquia a la globalització.

20. De l’autarquia al boom de la construcció; 21. De la crisi del petroli a la LOE.

 

Bibliografia general:

Graus,R.; Rosell, J. (2002) Història de la Construcció a la Catalunya contemporània. Apunts mecanoscrits. Barcelona: els autors
Montaner, J. M. (1992) Cent anys de construcció, cent anys del gremi de constructors. Barcelona: Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques. Barcelona
Montaner, J. M. (2005). Arquitectura Contemporània a Catalunya. Barcelona, Edicions 62
Paricio, A. (2001) Els secrets de l’Eixample. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona.

 

Bibliografia complementària

Arranz, M.(2001) La menestralia de Barcelona al segle XVIII. Els gremis de la construcció. Barcelona: Proa i Arxiu Històric de la Ciutat
Graus, R. (2012) Modernització tècnica i arquitectura a Catalunya, 1903-1929. Hereu. P.; Rosell, J. (dir.). Tesi doctoral. Universitat Politècnica de Catalunya. Recurs electrònic
Martin, F. (1988). Pedra a la Floresta. Barcelona: Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
Molera, P.; Barrueco, C. (1983). Llibre de la Farga. Barcelona: Rafael Dalmau.
Montaner, J.M. (1985) Escaleras, patios, despensas y alcobas. Un análisis de la evolución de la casa artesana a la casa de vecinos en Barcelona Arquitecturas Bis, (51 ): 1-12.
Rosell,J.(1996) La construcció en l’arquitectura de Barcelona a finals del segle XVIII. Hereu. P.(dir.). Tesi doctoral. Universitat Politècnica de Catalunya. Recurs electrònic
Rosell, J.; Subirats, M.(1987) La producció de calç ahir. El procés preindustrial de producció de calç a la comarca del Montsià. Barcelona :Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.
Rosselló Nicolau, M. (2005) L’interior a Barcelona en el segle XIX. Hereu. P.(dir.). Tesi doctoral. Universitat Politècnica de Catalunya. Recurs electrònic

 

articles

Ignasi Aracrons, 2003