Arquitectura, ciència, tècnica

Curs optatiu dels estudis del MBArch: Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona. Especialització en Teoria, Història i Cultura de  l'ETSAB a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Durada: un quadrimestre (5 crèdits ECTS). Edició al quadrimestre de primavera.

El teixit residencial defineix i estructura la ciutat contemporània i constitueix el seu element més representatiu. L’assignatura que presentem aborda des d’una aproximació històrica, prenent Barcelona com a estudi de cas, l’anàlisi de l’habitatge des de diferents nivells, a manera d’estrats, des de l’anàlisi de la conformació de la ciutat a partir de la interrelació amb les grans operacions d’habitatge, fins a l’estudi dels valors que s’associen a l’habitatge. Un recorregut que alhora recull els recursos formals i tècnics que el defineixen.

 

Programa

L’arquitectura i la construcció de l’habitatge als segles XIX i XX: Barcelona com a estudi de cas

1. El teixit residencial en la conformació de la ciutat contemporània
- De la ciutat existent al creixement expansiu
- La configuració de les xarxes tècniques
- Aigua, sanejament, gas i electricitat

2. L’edifici d’habitatges: cap a la racionalització constructiva
- De la casa artesana a la casa de veïns
- Tècniques per a la valoració de la façana
- El bloc aïllat com a alternativa
- De la paret de càrrega a l’estructura reticulada

3. Habitatge
- De l’espai narratiu a l’espai de la intimitat
- Organització dels espais
- Tècniques i recursos per als interiors
- Mecanització i tecnificació dels espais de consum
- Racionalització i sistematització dels espais per a la higiene

 

Bibliografia general

Blasco, B., ed., La casa: evolución del espacio doméstico en España. Madrid: El Viso, 2006

Busquets, J., Barcelona: Evolución urbanística de una capital compacta. Madrid: Mapfre, 1992

Di Biagi, P.; Marchigiani, E.; Marin, A., ed., Trieste ‘900: Edilizia sociale, urbanística, architettura. Un secolo dalla fondazione dell’Ater. Trieste: Silvana, 2002

Ferrer, A., Els polígons de Barcelona: l'habitatge massiu i la formació de l'àrea metropolitana. Barcelona: Edicions UPC, 1996

Guàrdia, M., Monclús, J.F., Oyón, J.L., Atlas histórico de ciudades europeas: Península ibérica. Barcelona: Centro de Cultura Contemporània de Barcelona, Salvat, 1994

Guàrdia, M., ed., La revolució de l'aigua a Barcelona: de la ciutat preindustrial a la metròpoli moderna: 1867-1967. Barcelona: Museu d'Història de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2011

Rosselló, M., ed.: El teixit residencial en la formació de la metròpolis moderna: el cas de Barcelona (1840-1936). Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, Iniciativa Digital Politècnica, 2013-2015 [Vol.1 http://hdl.handle.net/2117/20599, Vol.2 http://hdl.handle.net/2099.3/36862, Vol.3 http://hdl.handle.net/2099.3/36867]

Rybczynski, W., La casa: historia de una idea. Madrid: Nerea, 1989

Sambricio, C., ed., Un siglo de vivienda social: 1903-2003. Hondarribia: Nerea, 2003

Sambricio, C., Madrid, vivienda y urbanismo: 1900-1960. Madrid: Akal, 2004

Sagarra, F., ed., De les cases barates als grans polígons: el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona entre 1929 i 1979. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Patronat Municipal de l'Habitatge, 2003.

 

Trinitat Nova, Barcelona, 1953-1963 (PMHB)